header
 
חדשות ומבצעים
גולשים ממליצים

ראחת יא ח'אל – יזן אלרוזאן ופרקת אוטוסטראד


 راحت يا خال – يزن الروزان وفرقة اوتوستراد

ראחת יא ח'אל – יזן אלרוזאן ופרקת אוטוסטראד

 

 

راحت يا خال وقالت لي روح

ראחת יא ח'אל וקאלת לי רוח

הלכה לה דוד, ואמרה לי לך

 

ل-الناس يشوفونا والخبر يفوح

ל-אלנאס ישופונא ואלח'בר יפוח

עדיף מאשר יראו אותנו האנשים ותתפשט לה השמועה ( ח'בר=ידיעה יפוח=פועל המתאר התפשטות ריח)

 

ويا ويلا خلًّتني بحال .. ويا ويلا يا لالا لا لا

ויא וילא ח'לתני פי חאל .. ויא וילא יא לא לא לא לא

ואוי לי היא השאירה אותי במצב...יא וילא יא לא לא לא לא

 

هذا النصيب إنكتب ، أحبه وأنا (أحبونا) صغيرون

האדא אלנציב אנכתב , אחבוה ואנא (אחבונא)  צע'ירון

הגורל הזה נכתב , אוהב אותה מאז שהיינו קטנים

 

ويحبني .. لكن أهلها (هلا) أخاف ل-يدرون

ויחבני ... לאכן אהלהא ( הלא) אח'אף ל-ידרון

והיא אוהבת אותי ...אבל הוריה...אני חושש בל ידעו

 

(שימו לב לשינוי בדיבור על הבחורה מלשון נקבה בהתחלה ללשון זכר בסוף – אלמנט שגור בשירה ערבית לדבר על האהובה גם בלשון זכר)