header
 
חדשות ומבצעים
גולשים ממליצים
כתבות אחרונות
על ראש המנשל בוער הכובע
ערב מוזיקאלי- שבט אחים
עולמות מקבילים
השקת הספר תצלומי- פלסטינים בארכיונים צבאיים בישראל

לדבר ערבית חלק א'

לדבר ערבית חלק א'

יוחנן אליחי

קורס ללימוד השפה הערבית המדוברת הפלסטינית


השפה המדוברת מהי?
השפה המדוברת היא שפת היום-יום, שכל ערבי מדבר בכל הזדמנות, בחיק המשפחה, בעבודה, בשוק, וכו'. היא שונה מהערבית הספרותית הכתובה (ספרים, עיתונים, מכתבים – גם בין בני משפחה) והרשמית (רדיו, נאומים והרצאות).
 
כדי להמחיש את ההבחנה הזאת נאמר: שני משכילים המדברים יחד – שלא לפני המיקרופון או בכנס רשמי – מדברים בשפה המדוברת. לעומת זאת ילד הכותב להוריו יעשה זאת בשפה הכתובה.
 
הכתובה והמדוברת הן שתי צורות שונות של השפה הערבית. אפשר לומר: שתי שפות. ומי שרוצה לדבר עם ערבים, כדאי לו שילמד את השפה המדוברת כשפה שיש לה אופי וצורה משלה. טעות לראות בה מין צורה "מקולקלת" של השפה הכתובה, שאפשר להגיע אליה על ידי  גלישה מאותה שפה כתובה.
יש הרבה מן המשותף לשתי השפות – הכתובה והמדוברת – כגון חלק גדול מאוצר המילים, ודבר זה מתגלה ככל שמתקדמים בידיעת שתי השפות. אך במגע ראשון בולט לעין יותר השוני שביניהן: מילים רגילות בשפה המדוברת שאינן קיימות בשפה הכתובה – ולהיפך;
 
– אותה מלה הקיימת בשתי השפות, אבל במבטא שונה;
– צורות שונות בנטיית הפעלים;
– שוני גם במבנה המשפט וגם בכללי ההגייה.
 
נכון הוא, שהשפה הכתובה משפיעה על השפה המדוברת (הדבר יוסבר בכרך 2) ויש אנשים המערבבים את שתיהן, במיוחד כשעוברים לנושאים מופשטים, טכניים, רשמיים, או במסגרת ריאיון טלוויזיוני שבו רוצים לשוות לדיבור נימה חגיגית או רמה משכילית. הדבר שונה מאדם לאדם, ויש משכילים הדבקים בשפה המדוברת לכל אורך הריאיון, או שהם מתחילים בשפה ספרותית בשני המשפטים הראשונים ובמשפט השלישי עוברים לשפה המדוברת. על כן חשוב לנו, בשלב ראשון, ללמוד היטב את השפה המדוברת כמו שהיא נשמעת בכל שיחה יום-יומית בין ערבים. בכרכים 3 ו-4, כאמור, נעשה הכרה עם השפה "המעורבת", הנקראת "השפה המשכילית" (בין הספרותית לעממית).


 
מחיר: 79

   

מאפייני המוצר
זמין במלאי? כן
מספר תשלומים: תשלום אחד
זמן אספקה: עד 14 ימי עסקים