header
 
חדשות ומבצעים
גולשים ממליצים
כתבות אחרונות
על ראש המנשל בוער הכובע
ערב מוזיקאלי- שבט אחים
עולמות מקבילים
השקת הספר תצלומי- פלסטינים בארכיונים צבאיים בישראל

השקת הספר תצלומי- פלסטינים בארכיונים צבאיים בישראל

יאפא חנות ספרים בערבית ועברית ובית קפה

מזמינה להשקת הספר לעיון הציבור - תצלומי  פלסטינים בארכיונים צבאיים בישראל - מחברת ועורכת: רונה סלע

תאריך:24/10/2009
שעה20:00

ספר:
מהדורה מוגבלת, שני כרכים:
כרך ראשון- טקסט, כרך שני- תצלומים.
168 עמודים כל כרך. 
ישראל נתח (צלם מסתערב), לוחמיו של עבד אלקאדר אלחוסייני יוצאים לכיבוש אלקסטל, אפריל 1948,  ארכיון הפלמ''ח, באדיבות ישראל נתח (2008-1918)  
ישראל נתח (צלם מסתערב), לוחמיו של עבד אלקאדר אלחוסייני יוצאים לכיבוש אלקסטל, אפריל 1948, ארכיון הפלמ''ח, באדיבות ישראל נתח (2008-1918)